Svi tekstovi i slike su isključivo autorsko vlasništvo Véronique Niël.

Korištenje tekstova, slika ili dijelova je eventualno moguće po odobrenju. Slobodno kontaktirajte autora.

 

Tehničko ostvarenje: Tim de Vos

 

Prijevod: Jasna Kokot