Verlangen Ontsluierd

 

In de loop van mijn leven - mijn eerste camera kreeg ik rond mijn zesde levensjaar - evolueerden mijn foto’s parallel aan mijn gevoelsleven.

Was het in mijn beginjaren de spiegeling aan de foto’s die mijn vader maakte, later het streven naar theoretische perfectie, nu lijken mijn foto’s steeds stiller te worden.

Terugkijkend naar de foto’s van al die jaren lijken mijn foto's steeds verwijzingen, zoals een pars pro toto, waarbij de foto naar een groter, voor de kijker, onzichtbaar geheel verwijst. Een geheel waar ook ik deel van uitmaak. Een geheel dat ook ik niet ken maar vermoed. Dat vermoeden en verlangen leg ik vast. Onbewust. En een enkele keer héél bewust.

Fotograferen is voor mij niets anders dan eenvoudigweg vastleggen wat er al is. En alles is er al. Niets is nieuw.

Ik ontdek en ontsluier de schoonheid om mij heen. Dat is alles.

 

Mijn werk is inmiddels aangekocht door liefhebbers in Nederland, België en Kroatië.

 

2006: expositie in Stein (NL), Homeopathiepraktijk Ger Arts

2011: expositie in Maastricht (NL), Mondzorg Jekerdal

2011: expositie Pars Pro Toto I, in Maastricht (NL), Grubbeveld

vanaf 2012: doorlopende expositie in Maastricht (NL), S cape, Senden consultancy

2016: expositie Maastricht (NL), Brilpoort

2013 - 2018: wisselende exposities in Bilzen (B), bij Riet Conings, Meester Goudsmid

2019 - 2023: kleine expositie in Bilzen (B), in het Apostelhuis

2019 - 2023: kleine expositie in Maastricht (NL), bij International Free University

2021 - 2023: kleine expositie in Vilt (NL), bij Flowmotion